درس سیستم عامل1، از دروس مهم و کنکوری رشته کامپیوتر است. از این درس به همراه کتاب سیستم عامل2 در مجموع تعداد 15 سوال در کنکور فنی وحرفه ای ارایه می گردد.

در اینجا مطالب کتاب سیستم عامل1 به صورت 260 سوال تستی و طبقه­ بندی شده و به تفکیک فصل حضور هنرجویان عزیز ارایه می گردد

  ادامه مطلب ...

محاسبه نمره نهایی بانک و شبکه

از سال تحصیلی 93-92 ارزشیابی دروس بانک اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری به صورت زیر تغییر کرده است:
بارم نظری: 8 

بارم عملی:12 و نمره قبولی 12 می باشد.

نمره سالانه برابر است با:

5 / (نمره مستمر + ( 4 x (نمره عملی ضربدر 0.6 + نمره تئوری  ضربدر  0.4) )


شرط قبولی هنرجو، کسب نمره سالانه 12 به بالا است.


راهنمای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دروس نظری-عملی رشته کامپیوتر فنی و حرفه ای

نمونه سوالات عملی شبکه های کامپیوتر

تعدادی  سوالات عملی شبکه های کامپیوتری